Indianie Stanów Zjednoczonych a środowisko naturalne (od czasów najdawniejszych do lat siedemdziesiątych XX wieku)

Wstęp

Rozważając problematykę związków Indian z przyrodą oraz ich zapatrywań ekologicznych, dobrze jest wziąć pod uwagę tło historyczne - wpływ dziejów tubylców amerykańskich na kształtowanie się ich poglądów i postaw odnoszących się do tych zagadnień. Trzeba też odróżnić zapatrywania, wynikające głównie z praktycznego podejścia do życia, oraz postępowanie w życiu codziennym od wierzeń i praktyk religijnych. Podobnie jak w innych kulturach, tak i w funkcjonowaniu poszczególnych jednostek i grup wchodzących w skład społeczności indiańskich sfery te, w większym lub mniejszym stopniu mogły przenikać się, istnieć niezależnie, lub nie występować jednocześnie. Dalsza część niniejszego tekstu jest garścią dość luźnych rozważań na ten temat, nie mających aspiracji uchodzenia za ostateczne, niepodlegające dyskusji tezy i sformułowania. Artykuł powstał w 2006 roku.